Ø Analyse
af aktuelle og med hensyn til ledelse, produktion, logistik, kvalitetssikring etc.

Ø Konceptuel planlægning & layout
Design eller re- design  af et nyt produktionslayout på basis af den planlagte produkt portfolio og de deraf følgende kapacitetsberegninger mht. arbejdsgangene, materiale bevægelser, arbejdsbetingelser og miljø.

Ø Detaljeret Engineering
Definition og layout af alle grænseflader, fundamenter og hjælpeudstyr for forsyning med energi, vand, trykluft, ventilation osv.
Gennemførlighedsstudie som beskriver den økonomiske indflydelse af en strategisk aktion og/eller investering, f.eks. Flytning, nybygning af fabrikker, ændringer i teknologi– og produkt port
folio.

Ø Project planlægning
Detaljeret planlægning af alle opgaver, ansvarsområder og tidsplaner.

Ø Projekt management
Termin og budget management
Tæt opfølgning af alle installationer for at sikkerstille funktionaliteten af udstyret og Interfaces.

Med mere end

25 erfarne støberi ingeniører

yder

E&P

professionel Engineering

på alle

støberitekniske områder.

Referencer Engineering