Ø Præstationsforbedring
Potential analyse af hele virksomheden inklusive:

§ Arbejdsgange og materiale bevægelser
Analyse af de eksisterende arbejdsgange og materiale bevægelser, re -design og implementering af forbedringer.

§ Teknologi og udstyr
Analyse af udstyrets tilstand og arbejdsprocessernes aktualitet (state of the art teknologi).

§ OEE (Overall Equipment Efficiency) analyse
Inklusiv udstyrets udnyttelse, cyklus tider, omstillingstider, proces vrag og vedligeholdelse.

§ Udnyttelse af arbejdskraften
Random case study”, specificerer detailleret årsager til tabte arbejdstider.

§ Layout af modeller, værktøjer, kokiller og kernekasser
Analyse, ændringer og/eller nydesign.

Afsluttes med en detaljeret aktionsplan med enkeltaktioner, tidsplaner, investeringer og deres rentabilitet.

Ø Operative Excellence

Ø Arbejdskraft

E&P

har mangeårig erfaring

med gennemførsel af

forbedringsprojekter

Potentialanalyse

Ø Maskinydelse OEE (Overall Equipment Efficiency)

Referencer Ydelsesforbedring